Offices

Bratislava - Ružinov

RUŽINOVSKÁ 1/4814, 821 02 Bratislava
+421 919 170 400

Company Details

OneByte Technology s.r.o.
Michal nad Žitavou 277, 941 62 Michal nad Žitavou
IČO: 48149713
DIČ: 212 0072 966
IČ DPH: SK 212 0072 966
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 38910/N.

Send us a Message

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Just to prove you are a human, please solve the equation: 28 + 3 = ?
Enter the equation result to proceed
Menu